Het vooruitgangsdenken is achterhaald door de feiten. De stem van Nederland. Novak trending. Idiocracy in real life.

Hein van Zijll Langhout

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.