Het complot is hot. Complotdenken is niet stom. Het resultaat als bewijs presenteren wel.

Hein van Zijll Langhout

View all posts

Add comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.