Site pictogram Frogland.org

Frogland soundbite 51

Frogland is terug van zomerreces. Tijd voor een zonnige kijk op het formatieproces. Er is veel gebeurd maar er is nog veel meer niet gebeurd, wat wel gebeurd had moeten zijn. Achter de schermen is er hard gewerkt. Voor de schermen niet.

Wie anders dan een Olympisch zwemkampioen kan de formatie het beste begeleiden?

Mobiele versie afsluiten